FANDOM


Regulamin BaseStory wiki Edytuj

Każdy z nas chce żyć w miejscu kulturalnym, wolnym od przemocy, poniżania czy braku tolerancji. Pamiętaj, że to TY panujesz nad swym zachowaniem. Zanim coś zrobisz pomyśl dwa razy. Nikt nie powinien przekroczyć paru zasad.

Podstawowe Zasady Edytuj

1. Komunikując się z innymi na naszej wiki przestrzegaj zasad http://netykieta.prv.pl/

2.Nie używaj wulgaryzmów, nie ubliżaj innym, nie zamieszczaj treści nieetycznych, godzących w dobre imię ludzi i instytucji lub zakazanych przez prawo Polskie jak i Amerykańskie (serwery Wikia.com znajdują się w Stanach Zjednoczonych)

3. Pisząc z innymi staraj się przestrzegać zasad http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_j%C4%99zykowa panujących w Polsce.

Tworzenie Wiki Edytuj

1. Podczas edytowania artykułów staraj się używać profesjonalnego słownictwa.

2. Nie twórz niepotrzebnych czy też bezsensownych artykułów

3.  Nie twórz artykułów które już istnieją, czy nie wnoszą nic do Wiki.

4. Nie zmieniaj nazw artykułów (Zapytaj się przedtem kogoś z Administracji)

5. Spam. Jeden z najbardziej nielubianych wiadomości. Każde jego wykroczenie będzie karane ostrzeżeniem a później banem. (Na czacie trzy-krotne powtórzenie wiadomości- Kick)

6. Nie twórz nowych kategorii chyba, że istnieje tego ważny powód.

Edytuj

Inne Edytuj

jeśli zauważyłeś/aś przejaw niestosowania regulaminu, wandalizmu (celowego niszczenia strony), zachowania niezgodnego z netykietą, jako użytkownik naszej Wiki masz święte prawo zgłosić to do Administratora Konsekwencje

    Ban - czyli zablokowanie dostępu do wiki można otrzymać w wyniku złamania powyższego regulaminu Istnieją następujące limity czasowe dla banów:

    -Tydzień

    -Dwa tygodnie

    -Miesiąc

    -6 miesięcy

    -Rok

    -Na stałe

Użytkownik może otrzymać bana za wyłącznie za podaniem przyczyny. Nikt nie będzie bezpodstawnie karany.

Podsumowanie Edytuj

Regulamin został oficjalnie wdrożony 2 lutego 2015 roku o godzinie 20.30.     Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jego zmiany, pod warunkiem poinformowania wszystkich użytkowników o poprawkach.     PAMIĘTAJ, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego stosowania.

Jednak że jest jeszcze to rozwijająca się Wikia Regulamin w najbliższym czasie może być ponownie zmieniony

Dodatkowe Edytuj

Z wyrazami szacunku i prośby przestrzegania powyższych zasad

Administracja